MATLAB İLE ANALOG SAAT

MATLAB NEDİR?

MATLAB®, temel olarak nümerik hesaplama, grafiksel veri gösterimi ve programlamayı içeren teknik ve bilimsel hesaplamalar için yazılmış yüksek performansa sahip bir yazılımdır. Matlab programının tipik kullanım alanları:   Matematik and hesaplama işlemleri / Algoritma geliştirme / Modelleme, simülasyon (benzetim) ve öntipleme / Veri analizi ve görsel efektlerle destekli gösterim  / Bilimsel ve mühendislik grafikleri / Uygulama Geliştirme şeklinde özetlenebilir.

MATLAB adı, MATrix LABoratory (Matrix Laboratuarı) kelimelerinden gelir. MATLAB, ilk olarak Fortran Linpack ve Eispack projeleriyle geliştirilen ve bu programlara daha etkin ve kolay erişim sağlamak amacıyla 1970’lerin sonlarında yazılmıştır.

 

Uygulanacak Program Mantığı

10 birim yarıçaplı bir daire oluşturulur. 1 ile 12 arasında saatler 30 derece aralıklarla işaretlenir. Bilgisayarınızın sistem saati komut tarafından okunur. Bilgisayarınızın geçerli saatine göre saat, dakika ve saniye analog olarak görüntülenir.

 

Kullanılacak komutlar

clock( ).   Bu komut sisteminizden tarih yıl ve saat bilgilerini çeker

pause ( ). Saniyeler arasındaki gecikmeyi sağlar

clc( ). Komuta penceresini temizler

clear( ). Tüm girişleri temizler

textxy ( ).  Bu komut yazıyı x ve y koordinatları olarak belirlenmiş noktaya yazdırır.

numtostr( ). Bir sayıyı string veri tipine çevirir

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
clc;clear;clf;
format shortg;
x=0;y=0;r=10;
hold on;
th = 0:pi/50:2*pi;
xunit = r * cos(th) + x;
yunit = r * sin(th) + y;
h = plot(xunit,yunit);
r=8; s=[1];
for th = pi/6: pi/6: 2*pi
ytemp = r * cos(th);
xtemp = r * sin(th);
text(xtemp,ytemp,num2str(s));
s = s+1;
end
while(1)
c = clock;
c = c(1,4:6);
min =c(1,2); sec=c(1,3);
if (c(1,1)>12)
hr = c(1,1)-12;
else
hr = c(1,1);
end
min1 = ceil(min/12);
theta = (hr*pi)/6 + (min1*pi)/30;
f=figure(1); hold on;
ytemp = 3 * cos(theta); Y = [0 ytemp];
xtemp = 3 * sin(theta); X = [0 xtemp];
p=plot(X,Y);hold on;
theta1 = (min*pi)/30;
ytemp1 = 5 * cos(theta1); Y1 = [0 ytemp1];
xtemp1 = 5 * sin(theta1); X1 = [0 xtemp1];
p1=plot(X1,Y1);
theta2 = (sec*pi)/30;
ytemp2 = 7 * cos(theta2); Y2 = [0 ytemp2];
xtemp2 = 7 * sin(theta2); X2 = [0 xtemp2];
p2=plot(X2,Y2);
pause(1);
delete(p2);
delete(p1);
delete(p);
end

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın