Neden Yenilenebilir Enerji Kullanmalıyız?

Yenilenebilir enerji geleceğin yoludur. Her yenilenebilir enerji kaynağı, benzersiz fayda ve maliyetlere sahiptir. Yenilenebilir ve fosil yakıtların tarihini anlamak, yenilenebilir enerji kaynakları hakkında akıllıca seçimler yapmamıza yardımcı olur.

Özellikle gelişmiş ülkelerde enerji endüstrisine fosil yakıtların hakim olmasına rağmen ömrü sona ermektedir. Artık göz önünde bulundurulması gerekenler etkili ve uygun fiyatlı yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. İnsan faaliyeti, atmosferi karbon dioksit ve diğer küresel karbon emisyonlarıyla aşırı yüklüyor. Bu da ısıyı yakalamakta, gezegenin sıcaklığını düzenli bir şekilde yükseltmekte ve sağlığımıza, çevremize ve iklimimize zararlı etkiler yaratmaktadır .

Fosil yakıtların ne gibi etkileri var?

Avrupa’da 1700’lü yıllarda ve Kuzey Amerika’da 1800’lü yıllarda hakim olmaya başlayan fosil yakıtlar çağına önce kömürle başlandı. Kömür, kökenini 250-350 milyon yıl önce yetişen bitkilere borçludur. Yıllarca süren kömür egemenliği, en sonunda krallığı iki ek fosil yakıtla paylaşmaya zorlandı: petrol ve doğal gaz. Bir zamanlar yaşayan organizmalardan (özellikle suda yaşayan yosunlardan) üretilen bu yakıtların kömüre göre  taşınması nispeten daha kolaydı. Zamanla petrol ve doğal gaz, kömür ile birlikte dünyanın enerji ekonomisinin ana bileşenleri haline geldi.

2009’da petrol Amerika Birleşik Devletleri’nin toplam yıllık enerji talebinin yüzde 37’sini sağladı. Doğal gaz yüzde 25, kömür enerji ihtiyacının yüzde 21’ini sağladı. Nükleer enerji ise sadece yüzde 9’un altındaydı. ABD’nin enerji beslenmesinin geri kalan yüzde 8’i dört yenilenebilir kaynaktan sağlandı: hidroelektrik, güneş, rüzgar ve jeotermal.

Daha gelişmiş ülkelerde bugün enerji sahnesine fosil yakıtlar hakim, ancak zafer günleri sona eriyor. Petrol ve doğal gaz gün batımı yıllarına girerek, temiz, ekonomik, güvenilir ve bol yenilenebilir enerji kaçınılmaz hale geldi. Neyse ki, birçok seçeneğimiz var.

Küresel ısınmanın yüksek maliyeti, yüksek enerji harcamaları ve bir dizi enerjilerle alakalı çevresel sorunlar göz önüne alındığında, kömürün yakın bir gelecekte aşamalı olarak kaldırılması gerekecek. Kömür, bir çok ülkede bol miktarda olduğu halde, tüm fosil yakıtların en kirli metalidir. Kömür yanması, sadece yağmur ve kar yağışı sağlayan sülfürik ve nitrik asitler oluşturmakla kalmaz, astım ve diğer solunum yolu hastalıklarına neden olan milyonlarca ton parçacık da oluşturur. Kömür yanması cıva gibi potansiyel olarak toksik materyallerden oluşan milyonlarca ton kül getirir. Bu külün çoğu sıradan depolama alanlarında, çöpümüzün yanında imha edilir ve küldeki toksik kimyasallar sonunda yeraltı sularına sızabilir. Bununla birlikte belki de geleceğimiz için en önemli şey, bugün kullanılan diğer herhangi bir fosil yakıttan üretilen sera gazına oranla muazzam miktarda üretiyor olmasıdır.

Yenilenebilir enerjinin faydaları nelerdir?

Fosil yakıtlardan ziyade yenilenebilir enerjiden elektrik üretilmesi, insan sağlığı açısından fayda sunar. Fosil yakıtların yenilenebilir enerjiyle değiştirilmesinin, erken ölüm oranını ve genel sağlık maliyetlerini düşürdüğü görülmüştür.

Rüzgar, güneş ve hidroelektrik sistemleri, hiçbir hava kirliliği emisyonu olmadan elektrik üretmektedir. Jeotermal ve biyokütle enerji sistemleri ise bazı hava kirleticileri yayarlar, ancak toplam hava emisyonları, genellikle kömürle ve doğal gazla çalışan santrallerinkinden çok daha düşüktür.

Buna ek olarak, rüzgar ve güneş enerjisi, çalışması için esas olarak hiç su içermez. Bu nedenle tarım, içme suyu sistemleri veya diğer önemli su ihtiyaçlarıyla rekabet ederek su kaynaklarını veya suyun arzını kirletmez.

İş anlamında fosil yakıtlardan ziyade yenilenebilir kaynaklardan üretilen her bir elektrik birimi için ortalama olarak daha fazla iş yaratılması anlamına gelir. Yenilenebilir enerji halihazırda Amerika Birleşik Devletleri’ndeki binlerce işi desteklemektedir. Örneğin, rüzgar enerjisi endüstrisi, 2011 yılında, imalat, proje geliştirme, inşaat ve türbin montajı, işletme ve bakım, nakliye ve lojistik ile finans, hukuki ve ticari alanlar dahil olmak üzere çeşitli kapasitelerde doğrudan tam zamanlı 75.000 çalışanı istihdam etmiştir. Buradan artan yenilenebilir enerjinin, daha fazla iş yaratma potansiyeline sahip olduğunu görebiliriz.

Yenilenebilir enerji şu anda dünya çapında uygun elektrik sağlamakta ve gelecekte enerji fiyatlarının istikrara kavuşmasına yardımcı olmaktadır.

Yenilenebilir enerji teknolojilerinin maliyetleri son yıllarda istikrarlı bir şekilde düşüş gösterdi ve daha da düşmesi bekleniyor. Örneğin, bir güneş panelinin ortalama fiyatı 2011’den bu yana neredeyse yüzde 60 düştü. Rüzgarla elektrik üretimi maliyeti, 2010 ve 2012 yılları arasında yüzde 20’den fazla, 1980’den beri yüzde 80’den fazla düştü. Güçlü rüzgar kaynaklarına sahip bölgelerde, rüzgar enerjisi fosil yakıtlarla doğrudan maliyetlerle rekabet edebilir. Yenilenebilir enerji maliyetleri, piyasa olgunlaştıkça ve şirketler gittikçe geliştikçe daha da düşecektir.

Yenilenebilir enerji hakkında nasıl bir yol izlemeliyiz?

En akıllı seçimleri yapmak için değiştirmeye çalıştığımız yakıtların her birinin son kullanımlarını bilmemiz gerekir. Doğal gaz arzı azaldığından doğal gazın sağladığı hizmetleri sağlamamız gerekiyor. Örneğin birçok ev sahibi, evin ısısını sağlamak için doğalgaz kullanır. Bunların yanısıra banyoda, bulaşık yıkamada, çamaşır yıkamada ve yiyecek pişirmek için de kullanır. Doğal gazı değiştirmek demek, temiz yenilenebilir kaynaklar ve teknolojiler yoluyla bu hizmetleri sunmanın yollarını bulmak anlamına gelir.

Alternatif bir yakıt seçerken çevresel etki de önemli bir kriter olmalıdır. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için çevreden fedakarlık etmeden enerji ihtiyacımızı karşılayan yakıtlar geliştirmeliyiz. Kısacası, fosil yakıtların tükenmesinin azaltılmasına alternatifler ararken ihtiyatlı ve zekice ilerlemeliyiz. İhtiyaçlarını karşılayan ve en yüksek net enerji verimliliğine, en bol besleme kaynağına ve en düşük genel maliyete, toplumsal, ekonomik ve çevreye uygun enerji kaynaklarını geliştirmeliyiz.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın